Bestuur VVO
Dagelijks bestuur van de Vereniging van Orthodoxen "Heilige Nikolaas van Myra"

Voorzitter:
C.P.M.M. Kersten-Elshout
Badweg 5
8161 NK Epe
Tel.: (0578) 61 51 16
E-mail: vereniging@orthodoxekerk.org

Secretaris:
M.O. van Duijn
Poggenbeekstraat 23
1073 JR Amsterdam
E-mail: vvo@movanduijn.dds.nl

Penningmeester/Ledenadministratie:
H.W. Strikwerda
Jonker Bolpoort 34
3833 ZB Leusden
Tel.: (033) 88 80 610

Postgiro 30.88.040