Liturgiemap

De muziekcommissie van de Vereniging van Orthodoxen "H. Nikolaas van Myra" geeft een map met de gezongen delen van de Goddelijke Liturgie uit. De door metropoliet Panteleimon, aartsbisschop Simon en aartsbisschop Serge ingestelde vertaalcommissie heeft de teksten vertaald. In de jaren daarna is deze vertaling op muziek gezet en zingbaar gemaakt tijdens de muziekdagen van de Vereniging (onder leiding van aartspriester Michael Fortounatto en Annemarie de Visser).

Deze uitgave kost € 11,50 (korting voor leden en begunstigers), plus eventuele verzendkosten.
Postgiro 30.88.040


De muziekcommissie bestaat uit:
Agniet van der Blij - de Steenwinkel
Jan van Dijk
Aliona Ovsiannikova - Voogd
Liselot van de Voort - Schenkenburg van Mierop

Inhoudsopgave
1

2
3
4
5


6

7
8


9

10
11
12

13
14
15

16
17
18

19

20


21
22
23


24
25
26
27

28

29

Vredeslitanie

1e Antifoon
1e Kleine Litanie
2e Antifoon
Eniggeboren Zoon


Zaligsprekingen

Kleine Intocht
Trisagion


Alleluja

Evangelielezing
Dringende Litanie
Ontslapenenlitanie

Katechumenenlitanie
Gelovigenlitanie
Cherubijnen Hymne

Vragende Litanie
Vredeswens / Vredeskus
Geloofsbelijdenis

Eucharistische Kanon

Waarlijk, het is waardig


En allen
Vragende Litanie
Onze Vader


En is Heilig
Communievers
Gezegend Hij die komt
Communiegezang

Wij hebben het Ware Licht

De Naam des Heren

a
ba
b
c
a
b
c

e
f

a
b
c
a
b


a
b


a
b
c

e
f


a
b
a
b
c

e
f
a
b
c


a
b
ca
b
a
b
a
b
Traditioneel
S. Smolenski
Traditioneel
Traditioneel
Traditioneel
Toon 2
Toon 6 / Klein Znameni
Toon 7
Toon l
Toon 4
Toon 6 Podoben. Optina Klooster
Moskouse melodie
P. Mironositski
A. Gretsjaninov
Traditioneel
Traditioneel
Griekse melodie
M. Strokin
Toon l / Kiev
Toon l t/m 8 / Znameni
Traditioneel
Traditioneel
Traditioneel
A. Archangelski
Traditioneel
Traditioneel
Staro-Simonovskaja
A. Fatejev
A. Kastorski
A. Kastorski
D. Bortnjanski / no. 5
G. Lvovski
Traditioneel
Traditioneel
Traditioneel
M.E. Kovalevski
Archimandriet Feofan
M.M. Osorgin
M.E. Kovalevski
A.W. Kastorski / Servische melodie
A. Archangelski
Parochie St. Hubert
Toon l Podoben
Toon 2 Podoben
Toon 3
Traditioneel
Traditioneel
Traditioneel
N.A. Rimski-Korsakov
N.N. Kedrov
Traditioneel
Traditioneel
Traditioneel
Traditioneel
Melodie 'Rechtvaardige Jozef'
Traditioneel
Toon 2 / Kiev
V. Michael Fortounatto
Traditioneel