Pelgrimagemogelijkheid 8 tot 28 juli 2006

In Siberisch Rusland, juist voorbij de Oeral,
zoals het behoort gaan wij te voet
op de Route van de Heilige Simeon van Verchotoerje

Centraal staat de wandeltocht van 11 tot 26 juli. Op 8 of op 9 juli arriveert men in Jekaterinburg en brengt de nacht door in het hotel Balsjoi Ural, Ulietsa Krasno-armeiskaja 1, of in een ander hotel, waar het visum geregistreerd wordt. Op 10 juli meldt men zich bij het Pelgrimagebureau, Ulietsa Repina 6, tel. 007-34322-2179146 om 10 uur. Kennismaking met de gids. Diverse afspraken en regelingen. Kerkbezoek. Op 11 juli wordt de wandeling gestart na een korte gebedsdienst. De wandeling is in de sfeer van zelfverzorging. Overal langs de route zijn slaapadressen. De gids kent de weg en wordt na de wandeling voor zijn inzet betaald. Inlichtingen t.z.t. in Rusland: 007-34346-76723 en tot april in Nederland: 06-12797788.

De inhoud van deze pelgrimage
Twee weken wandelen is natuurlijk goed voor ontspanning en gezondheid. Ook leert men hier Rusland-van-binnenuit kennen. Het vlakke landschap is opvallend gevarieerd door velden en bossen; door de passage van vijf rivieren met mooie dalen. De horizon is wijd en schoon. Natuurwaarden zijn redelijk gewaarborgd. Maar natuurlijk pelgrimeren wij ook voor de religieuze aspecten, die hier goed vertegenwoordigd zijn:

Wij zullen een bezoek brengen aan de Kerk op het Bloed in Jekaterinburg, de plaats van herdenking van de dood van de tsaar en zijn familie, juist hier. Verder zullen wij ernaar streven om op 18 juli de herdenking van de Heilige Elisa­beth en haar dienstvrouw Barbara bij te wonen bij het buitengewone kloos­ter dat op de plaats van de mijn is verrrezen. De mijn namelijk, waar déze leden van de tsaarfamilie de dood vonden. Bij de herdenking is bisschop Vikenty aanwezig. Naar verwachting zal hij onze reis gezegend hebben. Natuurlijk lopen wij de Route van de Heilige Simeon, die in het Pelgrimsoord aan het eind van de wandelreis vereerd en herdacht wordt. In Merkushina heeft het vrouwenklooster een uiterst gastvrije sfeer geschapen. Het bezoek aan Verchotoerje zal waarschijnlijk samenvallen met onze thuisreis, met de trein terug naar Jekaterin­burg. Ondertussen hebben wij ondervonden dat het Huis aan het Pelgrimspad is gebouwd, zodat we dit pad hebben kunnen lopen.

In de zomer zal het tamelijk warm zijn; het lopen valt licht; ook kan de hemel bedekken en een buitje vallen; de muggen vallen mee; goede sokken en blaar­pleisters nemen we mee. De tassen, die we aan het pelgrimagebureau toever­trouwen vinden we elke drie of vier dagen langs de route weer terug. We lopen met een kleine rugzak. Wij verheugen ons in het gezelschap.

Ioannes A.K. de Groot