Uitgaven van het klooster Heilige Joannes de Doper


 

 

LITURGISCHE BOEKEN

    Prijs
LITURGIKON

Chrysostomos-Liturgie; Basilios-Liturgie; Voorafgewijde Gaven. Voorbereidingsgebeden, Dienstaanwijzingen (Rubrieken), Muziektekens. Wisselende gezangen en lezingen van het Kerkelijk Jaar. Gebeden vóór en na de Heilige Communie. Calendarium. 320 blz.

 

genaaid   10,--

gebonden   16,--

Groot formaat. Liturgieën in grote letter.  
Op bestelling

 

gebonden   15,--

Groot  HOROLOGION Bevat de dagelijkse gebeden van Vespers, Metten en Uren; ook de Vigilie voor zon- en feestdagen; vierstemmige muziek van de "tonen"; verschillende zangstukken. De Akathist en de Troostcanon van de H. Moeder Gods; Dienst der Overledenen (Panichide); Te Deum. Kalender tot 2000, met toon en Opstandingevangelie voor elke zondag van het Kerkelijk Jaar. 468 blz.   gebonden   27,--
Klein  HOROLOGION

Bevat de meest gebruikte delen van het Groot Horologion in klein lettertype: zakuitg.; 289 blz (B6-formaat)

 

gebonden  15,--

OKTOICH

acht-tonen-boeken
Dagelijkse Vespers, Zondags-Mesonyktikon, Metten en de Makarismen van de H. Liturgie. 160 blz. per deel (B5-fomaat)
 

genaaid   15,--

HET NIEUWE TESTAMENT

Ingedeeld voor alle dagen van het jaar, 2 delen, formaat 13x18 cm, met Prokimen- en Allelujaverzen voor zon- en feestdagen, en de dagen van de week, zondagskalender tot 2022, lezingenindex voor alle dagen van het jaar en de feestdagen.      
  Evangelie 340 blz. 

Groot formaat, gebonden.

  geplastificeerd   14,-- 

op bestelling
 

Apostel 407 blz.+ 32 blz. Tabellen 

  geplastificeerd   18,--
Groot formaat.   gebonden    37,--

PSALTERION

Psalmen en mettencantieken volgens Septuagint  

idem, grote uitgave.

  gebonden  17,--    

gebonden    30,--

SACRAMENTARION Sacramenten, Wijdingen, Begrafenis   genaaid      12,--
HET KERKELIJK JAAR  

met muziek, behalve bij de Oktoïch

TRIODION I Voorvasten; Boetecanon

10,--

TRIODION II   1e en 2e vastenweek  17,--
TRIODION IIIa   3e, 4e en 5e week  15,--

TRIODION IIIb  

5e en 6e week 

15,--

PASCHA 

Grote Donderdag t/m Pascha (gebonden)

15,--

PENTEKOSTARION  

Pascha t/m week na Pinksteren 

20,--

MENEON I   Grote datumfeesten; kersttijd  27,--

MENEON II  

datumfeesten september - oktober

12,--

MENEON lIl

november - december

 9,--

MENEON IV  

Kersttijd: december - januari

10,--

MENEON V 

januari - mei

12,--

MENEON Vl  

juni - augustus.

12,--

ALGEMEEN MENEON

gemeenschappelijke diensten (voor feesten waarvoor geen eigen Officie aanwezig is).

 

deel 1: officie 1 -15
deel 2: officie 16 - 27

15,--
12,--

ADVENT

Messiaanse Profetieën (geen officieel Officie) 

  5,--
   
   
HEILIGENJAAR - archimandriet Adriaan

 

Korte, levensbeschrijvingen van Heiligen uit orthodoxe landen en het Westen vóór de afscheiding. Daarbij de feestgezangen en vele illustraties.

 

deel 1, januari 

  7,--

deel 7, juli 

  9,--

deel 2, februari 

10,--

deel 8, augustus 

  9,--

deel 3, maart 

10,--

deel 9, september 

10,--

deel 4, april 

  8,--

deel 10, oktober 

10,--

deel 5, mei 

10,--

deel 11, november 

11,--

deel 6, juni  10,-- deel 12, december    9,--

-

deel 13, index 

  8,--

KLEINE GEBEDSDIENSTEN

De Kleine Uren

 1,--

Dienst van het Huwelijk

0,50

Akathist van Dankzegging

0,50

Kleine Troostcanon van de heilige Moeder Gods

 1,--

Akathist van de heilige Moeder Gods

 1,--

Vespers en Metten van de heilige SILOUAN

0,50

Kerstkondakion van ROMANOS de Melode (vierstemmige muziek)

 2,--

DIVERSEN

S. Heitz 

Christus in U (orthodoxe catechismus)  

12,--

H. Dorotheus (woestijnvader 6e eeuw, zeer actueel

Geestelijke onderrichtingen 

10,--

H. Ireneos van Lyon
(eerste Kerkvader)

Het Christengeloof: Geloofsverkondiging der Apostelen 

4,--

Lev Gillet (orthodoxe monnik)

Wees Mijn Priester 

2,--

Archimandriet Adriaan 

Overwegingen over het Mattheus-Evangelie hfdst.1-14 

8,--

Archimandriet Adriaan 

Vastenmeditaties: de Christus van het Evangelie 

4,50

Aartsbisschop Paul van Finland 

Liturgie-Commentaar over de Chrysostomos-liturgie.  

5,--

L. Zander

Leer en geestelijk leven Orthodoxe Kerk 

1,--

Kallistos Ware

De Kracht van de Naam. Over het Jezus-gebed  

1,50 

N. Afanasieff 

De Kerk Gods in Christus 

2,50 

D. Dudko

De Belangrijkste Vraag 

0,30 

O. Clement

De Orthodoxe Diaspora 

1,30 

Aartsbisschop Joan

Russ. Orth. Kerk Buitenl. 

1,--

Archimandriet Cherubim Karambelas

Herinneringen aan de berg Athos. Inside-informatie over het strenge leven in de verborgen Athos-skiten. 220 pag. (Uit het grieks vertaald door monachina Theodora)

12,--

H. Tichon van Zadonsk Reis naar de hemel. Uitgave van een der bekendste geestelijke schrijvers in Rusland door het Orthodoxe Klooster te Pervijze . 264 blz. 10,--
Anna Iljinskaja De laatste staretsen van Optina

12,--

 

De heilige aartsbisschop Joan. Leven van de heilige aartsbisschop Joan Sjanghaiski. uitgave door het Orthodox Klooster te Pervijze, ge´llustreerd, 168 blz.

10,--

BROCHURES

Wat is Orthodoxie? 

1,--

Orthodoxe Spiritualiteit 

1,50

Geloof en Wetenschap 

1,20

De Nieuwe Mens 

1,50

Wie is Christus? 0,50

Over de Zin van ons Leven 

1,--

De Geest van de Orthodoxie 

1,50

Het Jesusgebed 

1,20

De Schoonheid der Heilige Liturgie 

0,60

De Christus-lkoon van ons Klooster 

0,40

Uit de Apocalyps (illustr. naar fresco's Dionissiou-klooster) 

1,50

De Heilige Silouan, Russische Athosmonnik 20e eeuw 

1,--

Kinder-Catechese met veel eigen werkzaamheid 

5,--

In Memoriam Wladyko Jakob

1,--

Enkele persoonlijke herinneringen

1,--

 

Bestellen door gireren van het vereiste bedrag, incl. porto

bestelling

postgewicht

verzendkosten

tot 0.55  

0 - 20 gr.

  0,50

0,60 - 1,40  

20 -50 gr.

  1,--

1,40 - 1,80  

50 - 100 gr.

  1,50

2,80 - 7,--  

100 -250 gr.

  2,--

7 - 140  

5 kg.

  7.50 in postdoos

140 - 280  

10 kg.

  9.50 in postdoos


Adres:

Orthodoxe Kerk Nederland

Dr. Kuyperstraat 2

2514 BB Den Haag

giro: 58 18 68 t.n.v. Orthodoxe Kerk Nederland  
tel: 070 - 363 84 84    

fax: 070 3466370